18/07/2024

dinformue.dk

Dit digitale kompas i økonomiens verden

Hvad tjener en SOSU hjælper 2024

6 min read
hvad tjener en SOSU hjælper

Hvad tjener en SOSU hjælper? Det er et rigtig godt spørgsmål. Nogle vil mene at en SOSU hjælper ikke tjener nok. Andre vil mene at en SOSU hjælper tjener for meget – selvom dem er der nok ikke mange af. Dog nogle.

Men inden vi finder ud af hvad en SOSU hjælper tjener, så skal vi lige slå fast hvad en SOSU hjælper egentlig laver. Inden vi ser på lønnen og hvad vi så synes om den.

Hvad er en SOSU hjælper?

En SOSU hjælper (Social- og Sundhedsassistent) er en medarbejder inden for det sociale og sundhedsfaglige område i Danmark. Titlen “SOSU hjælper” er en forkortelse for “Social- og Sundhedsuddannelsen – Hjælper” og er en del af det danske uddannelsessystem.

SOSU hjælperens primære opgaver er at yde pleje, omsorg og støtte til ældre, syge eller handicappede borgere. De arbejder ofte i plejesektoren, ældreplejen, hjemmeplejen, på plejehjem, sygehuse, eller i andre institutioner inden for det sociale og sundhedsfaglige område.

Du er der altså for borgeren som har brug for professionel pleje og vejledning til hverdagen. Det er typisk ældre eller andre med et handicap eller en sygdom.

En SOSU hjælper er derfor med til at give borgeren med en svær hverdag et værdigt hverdagsliv.

Uddannelse som SOSU hjælper

Uddannelsen til SOSU hjælper indebærer både teoretisk undervisning og praktisk træning. Gennem uddannelsen lærer de studerende om sygdomslære, plejeteknikker, kommunikation med borgerne, medicinhåndtering, ergonomi, hygiejne og meget mere. Det er en vigtig uddannelse, da SOSU hjælperne spiller en afgørende rolle i at sikre den daglige pleje og trivsel for de personer, de arbejder med.

Du lære at yde praktisk hjælp, pleje og omsorg. Du lære også hvordan du kan skabe en tillidsfuld relation mellem dig og borgen så I kan skabe et godt samarbejde om hverdagens opgaver.

Derudover, så lære du også tegnene på mange normale sygdomme. Det gør dig godt rustet til at se om en borger eventuelt har brug for fx en læge.

Selve uddannelsen som SOSU hjælper tager godt 2 år og 2 måneder. Kravet for uddannelsen er alene 2,0 i gennemsnitskarakter som minimum i dansk og matematik. Under uddannelsen som SOSU hjælper vil din indkomst være en blanding af SU og elevløn.

Det tjener en SOSU hjælper

Nu da vi har slået nogenlunde fast omkring hvad en SOSU hjælper laver i hverdagen. Så tjener en SOSU hjælper et sted mellem knap 34.000 kr. i måneden og 27.000 kr.

En SOSU hjælper i det private arbejdsmarked tjener de knap 34.000 kr. Hvor det er en SOSU hjælper i det kommunale der tjener omkring de 27.000 kr. i måneden.

Det skal hertil siges at når vi ser på hvad en SOSU hjælper tjener, så er det inkluderet pension og øvrige tillæg. Altså, alt i alt.

Synes du at det er en fair løn?

Om det er en høj eller lav løn i forhold til arbejdet er en subjektiv holdning. Der er fokus på vores medmennesker som de tager sig af. De hjælper og her skal vi huske på at de netop er sat til for at skabe et værdigt hverdagsliv for de som ikke har det som de fleste.

Men hvordan det er i forhold til uddannelsen og kravet er en anden ting. Her kommer det meget an på udbud og efterspørgsel. Hvis kravene sættes op, så bliver der alt andet lige færre der kan blive SOSU hjælpere.

Lignende jobs

SOSU assistent

Mange forveksler SOSU hjælper med SOSU assistent.

Forskellen mellem en SOSU-hjælper og en SOSU-assistent er primært niveauet af uddannelse og ansvarsområder i arbejdet.

  1. SOSU-hjælper: En SOSU-hjælper er en medarbejder, der har gennemført grunduddannelsen som “Social- og Sundhedsuddannelsen – Hjælper.” Det er en grundlæggende uddannelse, der fokuserer på at give den studerende de nødvendige kompetencer til at assistere og støtte borgere inden for social- og sundhedsområdet. En SOSU-hjælper arbejder typisk tæt sammen med SOSU-assistenter og andre fagpersoner og hjælper med grundlæggende pleje, personlig hygiejne, praktiske opgaver, samt at støtte borgernes daglige aktiviteter.
  2. SOSU-assistent: En SOSU-assistent er en medarbejder, der har gennemført en mere omfattende uddannelse som “Social- og Sundhedsuddannelsen – Assistent.” Dette niveau af uddannelse giver SOSU-assistenten mere avancerede færdigheder og ansvarsområder i arbejdet med ældre, syge eller handicappede borgere. SOSU-assistenten kan selvstændigt varetage opgaver som medicinadministration, kompleks pleje, rehabilitering og koordinering af plejeindsatsen for borgerne.

Sammenfattende er forskellen, at SOSU-hjælperen har en mere grundlæggende uddannelse og assisterer i plejeopgaver, mens SOSU-assistenten har en mere avanceret uddannelse og har ansvar for mere komplekse plejeopgaver og koordinering af plejen.

En SOSU assistent tjener lige lidt mere. De tjener hhv. 37.000 kr. og 31.000 kr. som ligeledes afhænger af om det er i det private eller kommunale. Dette er også inkluderet pension, tillæg mm.

Til gengæld så tager det mellem 3 år og 10 måneder og 4 år og 7 måneder, at blive SOSU assistent.

Når vi ser på hvad en SOSU hjælper tjener. Ligeledes hvad en SOSU assistent tjener, så er det i øvrigt med udgangspunkt i startlønnen for en nyuddannet.

Diakon

En diakon arbejder på et kristent grundlag. Her kan du lave menighedsarbejde, velfærdsarbejde, missionsarbejde.

En diakon er en person, der er ordineret eller udnævnt til en særlig tjeneste inden for visse kristne kirkesamfund. Titlen “diakon” kommer fra det græske ord “diakonos,” som betyder “tjener” eller “servitrice.”

Diakoner spiller en vigtig rolle i mange kristne kirker og menigheder og udfører forskellige tjenester afhængigt af kirkesamfundets traditioner og praksis. Nogle af de almindelige opgaver for diakoner kan omfatte:

  1. Tjeneste og omsorg: Diakoner er ofte involveret i at yde praktisk og åndelig omsorg for kirkefæller og samfundets medlemmer. Dette kan omfatte besøg hos syge, ensomme eller udsatte grupper, og bistand til dem i nød.
  2. Sociale tjenester: Diakoner kan være involveret i kirkebaserede sociale programmer og hjælpe med at organisere aktiviteter, der bidrager til lokalsamfundets velfærd.
  3. Liturgiske opgaver: I nogle kirker assisterer diakoner præster eller præster ved gudstjenester og liturgiske handlinger.
  4. Undervisning: Diakoner kan også være involveret i undervisning og uddannelse af menigheden, især i spørgsmål om social retfærdighed, omsorg og etik.

En diakon tjener til sammenligning godt mellem 26.000 og 35.000 kr. som nyuddannet. I det private erhvervsliv er lønnen her den laveste modsat tidligere eksempler. Lønnen er også inkluderet pension som tidligere. Til gengæld tager uddannelsen alene 10 måneder på fuldtid eller 2½ år på deltid.

Hvad tjener en SOSU hjælper i fremtiden?

Det er faktisk muligt for en SOSU hjælper at forhandle sin løn. Det er typisk ikke meget, men alligevel lidt. Og hvis man starter tidligt, så skal det nok blive til en formue på den lange bane.

Ellers så tjener en SOSU hjælper egentlig ført mere efter hhv. 4 år og 11 år, hvor der rykkes løntrin. Det kan du læse her: Løntrin for SOSU hjælpere.

Uanset om du nu synes en SOSU hjælper tjener meget eller lidt, så er det altid en god idé at få en god opsparing. Særdeles hvis du som SOSU hjælper synes at du tjener lidt!

Der kan du blandt andet finde inspiration fra vores artikel der hedder: Sådan får du en god opsparing.

Skriv et svar

This website uses cookies. By continuing to use this site, you accept our use of cookies.