29/05/2024

dinformue.dk

Dit digitale kompas i økonomiens verden

Hvad tjener en sygeplejerske 2024?

5 min read
hvad tjener en sygeplejerske

Hvad er en sygeplejerske egentlig?

En sygeplejerske er en person, der udøver, leder, formidler og udvikler sygepleje. Sygeplejens kerneområde er omsorgen for de syge, og dette opnås primært gennem bevidst brug af de mellemmenneskelige relationer.

På uddannelsen til sygeplejerske kommer man tæt på mennesker, der står i udfordrende situationer. Man lærer at udføre, lede, formidle og udvikle sygepleje. Som sygeplejerske får man kompetencer til at arbejde med sygepleje, med tæt involvering af patienter, borgere og pårørende. Man lærer at træffe beslutninger om sundhed og sygdom, tage initiativ, koordinere og tage ansvar for sygepleje i samarbejde med andre fagprofessionelle. Sygeplejersker spiller en central rolle i forhold til, at sundheds- og sygdomsforløb opleves sammenhængende for patienter og pårørende. De kan arbejde både i det offentlige og det private, i Danmark og internationalt, med generelle og højt specialiserede områder. Sygeplejersker udgør den største faggruppe i det danske sundhedsvæsen (31 %).

En sygeplejerskes vigtigste opgaver

En sygeplejerske har en bred vifte af vigtige opgaver i sundhedsvæsenet. Nogle af de centrale opgaver inkluderer:

 1. Patientpleje og observation: Sygeplejersker tager sig af patienter ved at udføre grundlæggende plejeopgaver som at give medicin, tage vitale tegn, skifte bandager og overvåge patientens tilstand.
 2. Kommunikation og samarbejde: Sygeplejersker kommunikerer med patienter, pårørende og andre sundhedsprofessionelle. De koordinerer pleje og samarbejder om behandlingsplaner.
 3. Uddannelse og vejledning: Sygeplejersker underviser patienter og pårørende om sundhedsforhold, medicin og livsstilsændringer.
 4. Dokumentation: Sygeplejersker fører nøjagtige journaler over patientens tilstand, behandling og reaktion på medicin.
 5. Forebyggelse og sundhedsfremme: Sygeplejersker arbejder på at forhindre sygdomme og fremme sundhed gennem uddannelse, vaccinationer og screeningsprogrammer.
 6. Akutpleje: I akutte situationer, såsom ulykker eller pludselig forværring af en patients tilstand, yder sygeplejersker øjeblikkelig pleje og stabilisering.
 7. Ledelse og organisering: Sygeplejersker kan også have ledelsesmæssige opgaver, herunder at koordinere plejeafdelinger, planlægge vagter og sikre, at ressourcer er effektivt allokeret.

Husk, at sygeplejersker spiller en afgørende rolle i at støtte patienter og bidrage til deres helbred og velvære.

Uddannelsen til sygeplejerske

For at blive uddannet sygeplejerske skal du opfylde visse adgangskrav. Her er nogle vigtige punkter:

 1. Uddannelsens Varighed: Sygeplejerskeuddannelsen er en professionsbachelor med en varighed på 3½ år1.
 2. Adgangskrav:
  • Gymnasial Eksamen: Du kan søge optagelse med en gymnasial eksamen.
  • Erhvervserfaring og Enkeltfag: Alternativt kan du have en relevant erhvervsuddannelse og 9 måneders erhvervserfaring samt bestået dansk A og engelsk B. Derudover skal du have bestået enten matematik B, fysik B, geovidenskab A, kemi B, biologi B eller bioteknologi A. Endelig skal du have bestået samfundsfag C eller psykologi C2.
 3. Økonomi: Under uddannelsen kan du modtage SU (Statens Uddannelsesstøtte).
 4. Kompetencer og Ansvar: Som sygeplejerske lærer du at tage initiativ, koordinere og tage ansvar for sygepleje i samarbejde med andre fagprofessionelle. Du får en central rolle i forhold til, at sundheds- og sygdomsforløb opleves sammenhængende for patienter og pårørende. Efter endt uddannelse kan du arbejde både i det offentlige og det private, i Danmark og internationalt, med generelle og højt specialiserede områder1.

Hvad tjener en sygeplejerske?

En sygeplejerske har en gennemsnitsløn på 37.881 kr. om måneden, men den faktiske løn kan variere afhængigt af arbejdsområde, arbejdstid og genetillæg. Specialiserede sygeplejersker, såsom anæstesisygeplejersker, har typisk yderligere uddannelse og træning ud over en bachelorgrad i sygepleje. Sygeplejerskernes lønninger har ofte været til stor debat, men det er vigtigt at bemærke, at lønnen kan variere afhængigt af forskellige faktorer og individuelle forhold. Hvis du ønsker mere detaljeret information om løn ifølge overenskomsten, kan du kigge i Dansk Sygeplejeråds lønvejledninger, hvor du kan finde aktuelle lønsatser og læse mere om de forskellige lønforløb og hvordan en sygeplejerskes løn er sammensat.

Ifølge Indkomsten.dk er gennemsnittet omkring 34.500 kr. Hvor den laveste en sygeplejerske tjener  er 28.000 kr. og det højeste en sygeplejerske tjener er knap 42.000 kr. pr. måned.

Hvad en sygeplejerske tjener kan påvirkes

En sygeplejerskes løn kan påvirkes af flere faktorer. Her er nogle af de vigtigste:

 1. Erfaring og Anciennitet: Jo mere erfaring en sygeplejerske har, desto højere kan lønnen være. Anciennitet spiller også en rolle, da mange overenskomster indeholder løntrin, der stiger over tid.
 2. Uddannelsesniveau: Sygeplejersker med specialiserede uddannelser eller efteruddannelse kan have højere lønninger. For eksempel kan anæstesisygeplejersker eller intensivsygeplejersker have en højere løn på grund af deres specialiserede viden og færdigheder.
 3. Arbejdssted og Geografi: Lønnen kan variere afhængigt af, om du arbejder på et hospital, i hjemmeplejen, på en klinik eller et andet sted. Geografisk placering spiller også en rolle, da lønniveauet kan variere mellem regioner og lande.
 4. Overenskomst og Aftaler: Sygeplejersker er ofte ansat under en overenskomst, der fastsætter lønnen. Overenskomster kan variere afhængigt af arbejdssted og fagforening.
 5. Skiftarbejde og Weekendvagter: Sygeplejersker, der arbejder skiftehold eller tager weekendvagter, kan modtage tillæg til deres løn.
 6. Særlige Kompetencer: Hvis en sygeplejerske har specifikke kompetencer eller specialiserer sig inden for et bestemt område (f.eks. diabetespleje, børnepalliation eller kirurgisk pleje), kan det påvirke lønnen positivt.
 7. Ledelsesansvar: Sygeplejersker i ledende stillinger eller med ansvar for afdelinger kan have højere lønninger.

Husk, at lønnen kan variere meget, og det er vigtigt at undersøge de specifikke forhold for den pågældende sygeplejerske, herunder overenskomst, arbejdssted og individuelle faktorer.

Er du interesseret i at vide mere om hvad folk tjener? Om det er hvad en sygeplejerske tjener. Hvad en skraldemand tjener eller en butiksansat? Vi har lavet mange artikler om forskellige jobs og deres indtægter, som du kan se lige her: Kategori: Hvad tjener en.

This website uses cookies. By continuing to use this site, you accept our use of cookies.