22/04/2024

dinformue.dk

Dit digitale kompas i økonomiens verden

Opstart af virksomhed – Din komplette guide i 2024

13 min read
På billedet ses to sko med teksten "Start up now," symboliserende iværksætteres begyndelse. I baggrunden samles en engageret gruppe ved et mødebord, fulde af energi og kreativitet. En ung kvinde leder an, mens en ældre mentor giver vejledning om opstart af virksomhed. Sammen forfølger de deres drømme og stræber mod succes.

Går du og tænker på at starte en virksomhed er dette den helt rette guide for dig. Opstart af virksomhed er en sjov måde at få nye udfordringer, men det er naturligvis ikke kun en dans på roser, da du også vil opleve hårde tider med blod og sved – særligt i opstartsfasen.

For at kunne starte en virksomhed skal du overholde følgende krav:

 • Du skal være minimum 18 år (undtagelser kan ske med forældrene og erhvervsstyrelsens tilladelse)
 • Du skal have et CPR-nummer
 • Du skal som udgangspunkt bo i Danmark
 • Skabe et overblik over de ting som du skal have styr på når du gerne vil starte en ny virksomhed. Dette forsøger vi at give et svar på i denne guide.

Hvad er en virksomhed

En virksomhed er en juridisk enhed, der er organiseret med det formål at producere varer eller yde tjenester for at opnå en økonomisk gevinst – altså at tjene penge. En virksomhed kan have forskellige størrelser og strukturer, lige fra små enkeltmandsvirksomheder til store multinationale selskaber. Nogle af de mest almindelige motiver for at starte en virksomhed omfatter:

 • Økonomisk gevinst: En af de primære årsager til, at folk starter virksomheder, er at skabe økonomisk gevinst. Ved at etablere en succesfuld virksomhed har iværksættere mulighed for at tjene penge på deres produkter eller tjenester.
 • Iværksætterånd: Nogle mennesker føler en stærk trang til at være deres egne chefer og tage ansvar for deres egen skæbne. Iværksættere er ofte drevet af ønsket om at forfølge deres idéer og skabe noget nyt.
 • Løse et problem: En virksomhed kan også startes for at løse et specifikt problem eller opfylde en uopfyldt efterspørgsel på markedet. Enten ved at tilbyde en ny løsning eller ved at forbedre eksisterende produkter eller tjenester.
 • Skabe arbejdspladser: Ved at starte en virksomhed kan en iværksætter bidrage til at skabe arbejdspladser og dermed styrke den lokale eller nationale økonomi.

En virksomheds vigtigste opgave er at levere varer eller tjenester til kunderne. Men udover dette spiller virksomheder også en række vigtige roller i samfundet og økonomien. Nogle af de centrale opgaver for en virksomhed inkluderer at skabe værdi for sine kunder ved at tilbyde produkter eller tjenester, der opfylder deres behov og ønsker. Samtidig stræber virksomheden efter at maksimere aktionærernes værdi gennem indtjening og vækst.

Derudover har virksomheder en afgørende rolle i at generere arbejdspladser, der giver folk mulighed for at tjene en indkomst og understøtte deres livsstil. De bidrager også til økonomisk vækst og udvikling ved at investere, producere og handle varer og tjenester.

Virksomheder er også en vigtig kilde til skatteindtægter, der finansierer offentlige tjenester og infrastruktur, hvilket er afgørende for samfundets funktion. De spiller desuden en rolle i innovation og teknologisk udvikling, da de søger at forbedre deres produkter og processer for at forblive konkurrencedygtige.

Endvidere har virksomheder et ansvar for at handle med etik og tage hensyn til samfundets behov, miljøet og menneskerettighederne. Sammenfattende er en virksomhed en økonomisk enhed, der har en række formål og forpligtelser over for samfundet, kunderne, medarbejderne og aktionærerne.

Opstart af virksomhed – Tjekliste

 1. Undersøg din forretningsidé og find ud af om det kan betale sig. Dette er for at se om der rent faktisk er et marked du kan sælge fra
 2. Find et navn til din virksomhed
 3. Vælg selskabsform (der findes blandt andet enkeltmandsvirksomheder, interessentskab, ApS og A/S
 4. Skriv en veludført forretningsplan
 5. Lav et budget, hvor du finder ud af hvilke omkostninger du har i starten – her får du styr på økonomien
 6. Registrer din virksomhed på Virk.dk. Husk at vurder om du også skal momsregistreres.
 7. Opret kontoen ved din fremtidige bank
 8. Vælg et bogføringssystem

Husk også småtingene såsom:

 • Registrer det rette domæne til din komme hjemmeside hurtigt – der findes folk som prøver at stjæle domæner fra andre og sælge det tilbage til dem
 • Køb visitkort og andet merchandise der kan være relevante
 • Opret en profil på de sociale medier såsom Facebook, LinkedIn og Google Business

Husk også at gør brug af de mange offentlige tilbud hvor du blandt andet kan få træning i hvordan du skal agere som iværksætter samt evt. et erhvervsnetværk der kan hjælpe med sparringen.

Lav din forretningsplan

Du har nu gjort dig de indledende tanker om din virksomhed, og skal til at bevæge dig over i den mere detaljerede del i opstarten af din virksomhed. Dette gør du ved at lave en detaljeret forretningsplan – dette kan også betragtes som den fulde beskrivelse af din virksomhed.

Forretningsplanen skal bruges til dig selv og dine interessenter. Der findes flere måder at skrive forretningsplaner på – nogle bruger den eftertragtede og simple LEAN-metode, mens andre foretrækker de mere uddybende forretningsplaner når de skal starte en virksomhed. En forretningsplan indeholder:

 1. Introduktion: En kort introduktion til virksomheden og dens formål, der giver læseren en overordnet forståelse af, hvad virksomheden handler om.
 2. Virksomhedsbeskrivelse: En detaljeret beskrivelse af virksomhedens produkter eller tjenester og målmarkedet. Det er vigtigt at forklare, hvordan virksomheden vil løse et specifikt behov eller problem for sine kunder.
 3. Markedsanalyse: En grundig analyse af markedet, herunder konkurrenter, kunder, trends og muligheder. Dette hjælper med at vise, at der er et levedygtigt marked for virksomhedens tilbud.
 4. Organisationsstruktur: En oversigt over virksomhedens struktur og ledelse. Dette omfatter information om ejere, ledelsesteam og eventuelle vigtige medarbejdere.
 5. Salgs- og marketingstrategi: En plan for, hvordan virksomheden vil markedsføre sine produkter eller tjenester og tiltrække kunder. Dette kan omfatte reklame, salgsfremmende aktiviteter og digital markedsføring.
 6. Produkt- eller tjenesteudvikling: Hvis relevant, beskrives hvordan produkter eller tjenester vil blive udviklet eller forbedret over tid for at imødekomme kundens behov.
 7. Finansiel planlægning: En detaljeret gennemgang af virksomhedens finansielle prognoser, herunder forventede indtægter, omkostninger, investeringer og forventet lønsomhed.
 8. Risikovurdering: En analyse af potentielle risici og trusler, der kan påvirke virksomhedens succes, samt planer for at håndtere disse udfordringer.
 9. Implementeringsplan: En tidsplan for, hvordan virksomheden vil blive lanceret og vokse, herunder milepæle og deadlines.
 10. Resume: En opsummering af forretningsplanen, der fremhæver de vigtigste punkter og overbevisende grunde til, hvorfor virksomheden har potentiale til at lykkes.

En veludarbejdet forretningsplan er afgørende for at tiltrække investorer, partnerskaber og långivere, da den viser, at virksomheden har en klar vision og en solid strategi for at nå sine mål.

Få styr på økonomien i opstarten af din virksomhed

Opstart af virksomhed - Kom i gang fra start med en god økonomi

Når du begynder på opstart af virksomhed, er det vigtigt at udarbejde de rigtige budgetter til din virksomhed. Dette er for at få en klar og realistisk økonomisk plan. Her er nogle af de vigtigste budgetter, man bør lave:

 • Opstartsudgifter: Dette budget skal omfatte alle udgifter, der er forbundet med oprettelsen af virksomheden, herunder juridiske omkostninger, registreringsgebyrer, leje eller køb af lokaler, teknologi, udstyr, indretning osv.
 • Driftsbudget: Dette budget estimerer de forventede indtægter og udgifter i en bestemt periode (normalt et år). Det inkluderer lønninger, leverandører, marketing, forsikringer, transport og andre variable og faste omkostninger.
 • Salgsbudget: Dette budget skitserer de forventede salgsmål og indtægter baseret på markedsundersøgelser og salgsprognoser. Det hjælper med at fastlægge realistiske forventninger og mål for virksomhedens indtjening.
 • Produktionsbudget: Hvis din virksomhed producerer varer, skal du udarbejde et produktionsbudget, der omfatter omkostninger til råvarer, produktion, lagerstyring og eventuelle produktionsrelaterede udgifter.
 • Personalebudget: Dette budget inkluderer lønninger, fordele og eventuelle andre omkostninger, der er relateret til ansættelse af medarbejdere. Det er vigtigt at sikre, at lønningerne er konkurrencedygtige og inden for virksomhedens økonomiske rækkevidde. Dette indgår også som en del af dit driftsbudget.
 • Markedsføringsbudget: For at promovere din virksomhed og tiltrække kunder skal du oprette et markedsføringsbudget. Det kan omfatte udgifter til annoncering, online markedsføring, events, PR-aktiviteter og salgsfremmende kampagner.
 • Likviditetsbudget: Dette budget er afgørende for at overvåge, hvordan pengene flyder ind og ud af virksomheden. Det hjælper med at forudsige, om der er tilstrækkeligt med likviditet til at opfylde betalingsforpligtelser og investeringer i en given periode.
 • Investeringsbudget: Hvis der er større investeringer, du skal foretage i virksomheden, som f.eks. køb af dyrt udstyr eller teknologi, skal du udarbejde et investeringsbudget for at planlægge og administrere disse udgifter.
 • Skattebudget: Dette budget hjælper med at estimere og forberede forventede skattebetalinger og afgifter, som virksomheden skal afholde. Her er det vigtigt at du sørger for altid at have penge til at betale din moms.
 • Forretningsmæssigt budget: Dette budget er en samlet oversigt over alle de ovenstående budgetter og giver en helhedsforståelse af virksomhedens finansielle position og forventede resultater.

Registrer din nye virksomhed

En af de vigtigste ting at huske på, når du skal i gang med at lave din nye virksomhed er at sikre at registreringerne er på plads. Registrering af virksomhed er en afgørende proces for enhver, der ønsker at kaste sig ud i opstart af virksomhed. Det indebærer at officielt etablere virksomheden som en juridisk enhed – og dermed muliggørelsen for at indgå aftaler på vegne af din virksomhed.

Ved registreringen skal man vælge den passende virksomhedsstruktur, f.eks. enkeltmandsvirksomhed eller aktieselskab, og angive virksomhedens navn og adresse. Derudover skal man sikre, at alle nødvendige tilladelser og licenser er i orden. Det er vigtigt at være grundig og nøjagtig i processen for at undgå fremtidige juridiske komplikationer.

Start din egen virksomhed uden penge

Drømmen om at starte sin egen virksomhed er en tiltalende vision for mange, men det er ikke altid en mulighed for dem, der ikke har startkapitalen til rådighed. Dog behøver pengemangel ikke være en stopklods for iværksætterdrømmen. Opstart af virksomhed uden penge er absolut muligt, men det kræver en kreativ tilgang, stædighed og vilje til at overkomme udfordringerne undervejs.

Find den rette forretningsidé

En god start på rejsen mod at starte en virksomhed uden penge er at finde den rette forretningsidé. Undersøg markedet og tænk på, hvordan du kan udnytte dine færdigheder, interesser og evner til at tilbyde noget unikt. Tjenesteydelser er ofte en oplagt mulighed, da de normalt ikke kræver store investeringer. Overvej områder som tekstforfatning, grafisk design eller social media management, hvor du kan tilbyde dine talenter som betalt service.

E-handel og Dropshipping

E-handel er en anden attraktiv mulighed for opstart af virksomhed uden penge. Med dropshipping-model, behøver du ikke at bekymre dig om lagerbeholdning eller forsendelse. Du kan samarbejde med leverandører, der håndterer alle disse aspekter, og du fokuserer på at markedsføre og sælge produkterne. Det giver dig frihed til at arbejde hjemmefra og minimere de initiale omkostninger.

Udfordringer ved opstart af virksomhed uden penge

Det er dog vigtigt at være realistisk omkring udfordringerne ved at starte en virksomhed uden penge. Manglende kapital kan begrænse dine muligheder og gøre det sværere at konkurrere med etablerede virksomheder. Finansiering af markedsføring, webhosting og andre nødvendige tjenester kan være en udfordring. Det kan også tage længere tid at opnå en stabil indtægt, da du måske skal arbejde med lavere marginer i begyndelsen.

Kreativitet, vedholdenhed og netværk

For at overvinde disse udfordringer er kreativitet og vedholdenhed afgørende. Tænk ud af boksen for at finde omkostningseffektive løsninger og alternativer til dyre tjenester. Invester tid i at opbygge dit netværk og etablere gode relationer i din branche. Mange succesfulde iværksættere startede små og arbejdede sig gradvist op gennem hårdt arbejde og dedikation.

Lad drømmen guide dig når du vil starte en virksomhed

Opstart af virksomhed uden penge kan være udfordrende, men det er afgørende at lade drømmen og passionen guide dig. Vær forberedt på at tage chancer og lære af fejl undervejs. Mange succeshistorier har vist, at det er muligt at opnå succes uden store økonomiske ressourcer.

Uanset om du starter en servicevirksomhed, e-handelsvirksomhed eller noget helt tredje, så er det vigtigt at forblive motiveret og fokuseret på dine mål. Tag det skridt for skridt, og lad ikke mangel på penge forhindre dig i at forfølge din drøm om at være din egen chef.

Opstart af virksomhed uden penge er en udfordring, men det kan også være en fantastisk mulighed for at vise din kreativitet og opfindsomhed. Med den rette idé, dedikation og en positiv indstilling er det muligt at bane vejen til en succesfuld virksomhed uden en stor startkapital.

Webshop – en smart måde at starte virksomhed på

I den digitale tidsalder har internettet åbnet utallige muligheder for iværksættere, der ønsker at realisere deres drøm om at drive egen virksomhed. En af de mest tiltalende og smarte måder at starte en virksomhed på er gennem oprettelsen af en webshop. En webshop tilbyder en række fordele, der gør det til en attraktiv mulighed for både erfarne iværksættere og nybegyndere når de vil starte en virksomhed uden penge / blot begynde på et nyt eventyr som virksomhedsejere.

Billig opstart af virksomhed

En af de mest bemærkelsesværdige fordele ved at starte en webshop er, at det er en billig måde at komme i gang på. Traditionelle fysiske butikker kræver ofte en betydelig investering i leje, inventar, personale og andre driftsomkostninger. Men med en webshop kan du undgå mange af disse omkostninger. Du kan starte fra komforten af dit eget hjem eller et lille kontor og undgå behovet for dyrt fysisk lagerplads.

Webshop-platforme som Shopify, WooCommerce og Squarespace tilbyder brugervenlige og omkostningseffektive løsninger, der giver dig mulighed for at oprette en professionel webshop uden at skulle hyre dyre webudviklere. Du kan tilpasse dit webshops design og layout, uploade produkter og begynde at sælge på kort tid – alt dette til en brøkdel af prisen sammenlignet med at etablere en traditionel butik.

Ingen Store Færdigheder Krævet

En anden fantastisk fordel ved at starte en webshop er, at det ikke kræver de store tekniske færdigheder. Selvom det kan virke skræmmende for nogle, behøver du ikke være en dygtig programmør for at oprette og drive en webshop. Som nævnt tidligere tilbyder mange webshop-platforme brugervenlige drag-and-drop-editors, som gør det nemt for selv teknisk uerfarne personer at oprette og vedligeholde en professionel webshop.

Derudover er der en bred vifte af online ressourcer, tutorials og support-fora, der kan hjælpe dig med at lære de grundlæggende færdigheder og tricks i at drive en succesfuld webshop. Med lidt tid og indsats kan du blive fortrolig med de nødvendige værktøjer og teknikker til at forvalte din egen webshop uden problemer.

Dropshipping – Minimer Risikoen

En ekstra bonus ved at starte en webshop er, at du kan benytte dig af dropshipping-modellen. Dropshipping er en innovativ forretningsmetode, der giver dig mulighed for at sælge produkter uden at skulle opretholde en fysisk lagerbeholdning. I stedet fungerer din leverandør som en mellemmand, der opbevarer varerne og håndterer forsendelsen direkte til dine kunder, når de afgiver en ordre via din webshop.

Med dropshipping undgår du ikke blot udgifterne ved at holde et lager, men du minimerer også risikoen for at sidde tilbage med overskydende eller usælgelige varer. Du betaler først for produkterne, når du har modtaget betaling fra dine kunder, hvilket gør dropshipping til en ideel løsning for iværksættere med begrænset kapital og risikovillighed.

Opstart af virksomhed som webshop med tøj

 

Opstart af virksomhed i Tyskland

At starte en virksomhed i Tyskland indebærer at følge en nøje struktureret proces. Du skal først udvikle en klar forretningsplan og beslutte, hvilken selskabstype der passer bedst til dine behov. Derefter skal du registrere din virksomhed og opfylde forskellige juridiske krav, hvilket kan tage lidt tid og tålmodighed. Det er vigtigt at sørge for, at du har tilstrækkelig kapital til at finansiere din virksomhed og etablere en god forretningsstruktur, der overholder lokale regler og reguleringer.

Selskabstyper i Tyskland: I Tyskland er der flere forskellige selskabstyper at vælge imellem Du skal vælge den der passer bedst til dig – og i alle tilfælde vil vi anbefale at du kontakter en advokat for at få den rette vejledning til din situation. Nogle af de mest almindelige selskabstyper er:

 • Einzelunternehmen (Enkeltmandsvirksomhed): En enkelt ejer driver virksomheden personligt og er ansvarlig for alle forpligtelser.
 • Gesellschaft mit beschränkter Haftung (GmbH) (Anpartsselskab): Et selskab med begrænset ansvar, hvor ejernes ansvar er begrænset til deres indskudskapital.
 • Aktiengesellschaft (AG) (Aktieselskab): Et offentligt aktieselskab med aktionærer og et stort minimumskapitalkrav.
 • Unternehmergesellschaft (UG) (Små anpartsselskaber): En mindre version af GmbH med lavere minimumskapitalkrav.

Tre gode råd til at starte en virksomhed i Tyskland:

 1. Forstå markedet: Forskning og forstå det tyske marked godt, herunder kultur, konkurrence, og hvilke behov din virksomhed kan dække. Dette vil hjælpe dig med at tilpasse dine produkter eller tjenester for at opfylde lokale krav og ikke mindst efterspørgsel. Selvom man ikke skulle tro at der er stor forskel på Danmark og Tyskland, kan der godt være store kulturelle forskel.
 2. Opbyg netværk: Netværk er afgørende for succes i Tyskland. Del din forretningsidé med lokale iværksættere, industriejere og potentielle partnere. Deltag i brancheevents og mød interessenter personligt for at opbygge tillid og relationer.
 3. Få professionel rådgivning: Tysklands bureaukrati kan være komplekst, så søg professionel rådgivning fra lokale eksperter, såsom advokater, revisorer og konsulenter, der kan hjælpe dig med at navigere gennem juridiske og skattemæssige spørgsmål.

En af de største fordele ved at starte virksomhed i Tyskland er landets stærke økonomi og store marked (som er tæt på Danmarks grænser). Tyskland er Europas største økonomi og har adgang til en veluddannet arbejdsstyrke, højteknologisk infrastruktur og et globalt konkurrencedygtigt erhvervsklima. Dette giver en god base for vækst og succes, især for virksomheder, der ønsker at udvide inden for Europa og internationalt. Så vær ikke bange og begynd med din opstart af virksomhed i Tyskland i dag!

Har du fået lyst til at starte en virksomhed? Så overvej evt. at gøre dette via en blog, som også kan være en god forretningsidé.

 

Skriv et svar

This website uses cookies. By continuing to use this site, you accept our use of cookies.