25/06/2024

dinformue.dk

Dit digitale kompas i økonomiens verden

Erhverv

Erhverv – lad din virksomhed være i fokus

Begrebet “erhverv” dækker over alle former for økonomisk aktivitet, hvor en person eller en organisation tjener penge ved at producere, sælge eller yde en service. Dette kan omfatte alt fra små virksomheder og enkeltmandsvirksomheder til store multinationale selskaber og non-profit organisationer.

Under denne kategori finder du artikler der kan hjælpe din virksomhed fremover. Vi forsøger at skrive artikler som er særligt relevante – fx hvad det koster at købe en tandlægeklinik, samt artikler der er mere generelle i deres karakter. Har du nogle gode idéer til emner som du ønsker at vi skal dække, hører vi meget gerne fra dig.

Få hjælp og rådgivning til din virksomhed

Når man starter en virksomhed, er der flere ting, man bør undersøge, for at sikre sig at man har en god forståelse af markedet og de krav og forpligtelser, der følger med at drive en virksomhed. Nogle af de vigtigste ting, man bør undersøge, inkluderer:

 1. Markedsundersøgelser. Det er vigtigt at undersøge markedet for at få en god forståelse af og hvem ens potentielle kunder er. Herefter skal du finde ud af hvad deres behov og ønsker er. Dette vil hjælpe med at bestemme, hvilken type produkt eller service man bør tilbyde, og hvordan man kan differentiere sig fra konkurrenterne.
 2. Konkurrentanalyse: Det er vigtigt at undersøge konkurrenterne for at få en idé om, hvad de tilbyder, og hvordan man kan differentiere sig fra dem. Det er også vigtigt at undersøge, hvad deres prissætning er. Til sidst hvordan de markedsfører sig.
 3. Lovgivning og regulering. Det er vigtigt at undersøge, hvilke love og reguleringer der gælder for den type virksomhed, man ønsker at starte. Dette inkluderer alt fra skatte- og afgiftsregler til arbejdsretlige forpligtelser og branche-specifikke reguleringer.
 4. Finansiering: Det er vigtigt at undersøge, hvor man kan få finansiering til sin virksomhed, og hvad de forskellige finansieringsmuligheder indebærer. Dette kan omfatte alt fra lån fra banken og venturekapital til crowdfunding og bootstrapping.
 5. Forretningsplan: Det er vigtigt at udarbejde en forretningsplan, der beskriver ens mål, strategi og forretningsmodel. Dette vil hjælpe med at fastlægge, hvordan man vil drive virksomheden, og hvad der er nødvendigt for at opnå succes.

Disse er blot nogle af de vigtigste ting, man bør undersøge, når man starter en virksomhed. Det kan være en god idé at få hjælp og rådgivning fra erfarne iværksættere eller professionelle, der kan hjælpe med at gennemgå ens planer og give vejledning og feedback.

Økonomisk rådgivning til erhverv

Hos Dinformue.dk har du mulighed for at læse om nogle gode råd til hvordan du kan få styr på din virksomheds økonomi. Økonomisk rådgivning til erhverv og selvstændige er altafgørende for at opnå sikker og stabil drift. Du kan bruge økonomiske rådgivere uanset om du har haft en virksomhed i mange år eller om du er i gang med at starte en virksomhed.

En dygtig økonomisk rådgiver kan være en revisor og en bankmand. Disse to rådgivere kan give hjælpe dig med svar, som du kan bruge når du skal lave dine forretningsmål, investere overskuddet, optimere dine skatteforhold og meget mere.

Den gode økonomiske rådgivning til erhverv og selvstændige giver dig et overblik over de risici du har og hvordan du kan forsikre / være på forkant med disse risici.

Her er en kort liste over de ting som du kan få hjælp til, når du får økonomisk rådgivning til din virksomhed:

 • Likviditetsstyring
 • Omlægning af lån / gennemgang af finansieringsløsninger . fx gennem deleøkonomi
 • Bankforretninger der ligger udover finansiering
 • Investeringsmuligheder
 • Optimering af økonomi – et godt gammeldags økonomitjek
 • Regnskab og bogføring – Gå aldrig glip af et fradrag med en god og erfaring revisor
 • Pension
 • Arv og generationsskifte

Hvert punkt dækker et større emne. En gennemgang af et regnskab vil indeholde ting såsom indtjeningsevne, likviditet, rentabilitet af virksomhed, balancesammensætningen mv.

Det behøver ikke at være dyrt at starte op med den økonomiske rådgivning. Mange uafhængige finansielle rådgivere, revisorer og bankfolk tager gerne en indledende snak med dig for at se om I skal indlede et samarbejde. Føles det rigtigt i maven? Så kan I blot fortsætte. Føles det forkert? Så skal du blot se om du kan finde en ny økonomisk rådgiver.

Du vil typisk kunne se på den måde rådgiveren forbereder sig på, om det er noget for dig. Gode og erfarne rådgivere vil typisk kontakte dig for at få indhentet informationer, spørge lidt ind til dig og dine mål mv – således at de kan være velforberedte når I skal have mødet.

En dygtig økonomisk rådgiver kan ligeledes synliggøre en eller anden form for sammenhæng mellem din virksomhed og dig som privatperson – altså din privatøkonomi.

Prisen på økonomisk rådgivning til erhverv

Prisen for økonomisk rådgivning til erhverv kan variere betydeligt afhængigt af flere faktorer, herunder rådgiverens erfaring og ekspertise, omfanget af tjenester, geografisk placering og størrelsen på virksomheden. Da det er et samarbejde vil de fleste rådgivere tage en timepris og fakturere dig i takt med at du bruger de økonomiske rådgivere til din virksomhed. Der findes dog også en gebyrbaseret rådgivning, hvor du fx betaler en årlig pris for deres hjælp.

Prisen kan også påvirkes af den specifikke type rådgivning og omfang af tjenester, du har brug for. Nogle rådgivere kan tilbyde pakker med forskellige tjenester, der kan omfatte økonomisk planlægning, investeringsrådgivning, skatteplanlægning, risikostyring og mere.

Uanset hvilken prisstruktur der anvendes, er det vigtigt at klart forstå omkostningerne, inden du forpligter dig til en økonomisk rådgiver.

Tidsforløbet / processen når du søger finansiel rådgivning

 1. Undersøgelses- og identifikationsfase:
  • Undersøg forskellige økonomiske rådgivere og deres specialiteter.
  • Læs anmeldelser og bedømmelser for at finde troværdige rådgivere. Spørg gerne i dit eget netværk om der er nogle som er glade for deres finansielle rådgivere
  • Identificer dine økonomiske mål og behov.
 2. Indledende møde med rådgiver:
  • Planlæg en indledende konsultation med den valgte rådgiver.
  • Del din økonomiske situation, mål og bekymringer.
  • Rådgiveren giver dig en forståelse af deres tilgang og tjenester.
 3. Indsamling af data:
  • Rådgiveren beder dig om at give relevante dokumenter og information om din økonomi.
  • Du giver oplysninger om din indkomst, udgifter, gæld, investeringer, forsikringsdækning osv.
 4. Analyse og evaluering:
  • Rådgiveren gennemgår dine økonomiske oplysninger og evaluerer din nuværende situation.
  • De identificerer styrker, svagheder, muligheder og trusler i din økonomi.
 5. Rådgivning og planlægning:
  • Rådgiveren udarbejder en personlig økonomisk plan baseret på deres analyse og dine mål.
  • De præsenterer en strategi for investering, budgettering, risikostyring og andre relevante områder.
 6. Diskussion og justering:
  • Du diskuterer og giver feedback på den foreslåede plan.
  • Eventuelle ændringer eller justeringer foretages baseret på dine input.
 7. Implementering:
  • Når du er tilfreds med planen, begynder implementeringen af rådgiverens anbefalinger.
  • Investeringer oprettes, forsikringspolicer købes, og andre trin tages i henhold til planen.
 8. Opfølgning og revision:
  • Rådgiveren følger op med dig regelmæssigt for at se, hvordan planen fungerer og adressere eventuelle ændringer i dine økonomiske mål.
  • Planen revideres og justeres efter behov over tid.

Bemærk, at tidsforløbet for hele processen kan variere afhængigt af hvor stort et behov du rent faktisk har, kompleksiteten af dine økonomiske mål og rådgiverens arbejdsbyrde. Nogle rådgivningsforhold kan være kortvarige, mens andre kan strække sig over flere måneder eller år, afhængigt af behovene. Det er vigtigt at finde en rådgiver, der kan imødekomme dine krav og forstå dine mål for at sikre en vellykket økonomisk rådgivningsoplevelse.

Gør det selv økonomisk rådgivning

Er du ikke der, hvor du tænker at du vil benytte en økonomisk rådgiver til at hjælpe med at få et overblik over din økonomi, kan du også gøre det selv. Resultatet vil dog aldrig være det samme, da du er begrænset af din evt. manglende viden om de finansielle muligheder der er.

En god start er dog at få lavet et budget / oversigt over din private økonomi samt din virksomheds økonomi. Dette gør du ved at samle og få et overblik over dine indtægter, udgifter, gæld, investeringer, bankoversigter mv.

Herefter kan du lave en resultat- og balanceopgørelse. Arbejd dig videre herfra og læs nogle af vores artikler omkring økonomistyring / artikler til erhvervsdrivende. Så bliver du langsomt klogere – og husk – økonomi er flydende, så denne vil altid ændre sig.

This website uses cookies. By continuing to use this site, you accept our use of cookies.