18/07/2024

dinformue.dk

Dit digitale kompas i økonomiens verden

Invalidepension og førtidspension

2 min read
førtidspension

Hvad er invalidepension og førtidspension?

Invalidepension er en ydelse der gives til personer som ikke er i stand til at arbejde, grundet sygdom eller invaliditet. Invalidepension er til for at yde en støtte til dem som ikke kan beholde en vis levestandard på baggrund af deres helbredsudfordringer.

Overordnet er invalidepension en vurdering af den enkeltes fysiske tilstand, for at være konkret på om hvorvidt vedkommende er berettiget til pensionen eller ej.

For at blive godkendt til invalidepension kan det omfatte både speciallægeundersøgelser, andre relevante undersøgelser og medicinske vurderinger.

En invalidepension kan både være midlertidig og langsigtet. Det afhænger af helbredets prognose for hvornår, hvis muligt, at helbredet kan erklæres arbejdsdygtigt igen.

I nogle tilfælde vil der opleves at være opmærksomhed på rehabiliteringsforanstaltninger som kan hjælpe vedkommende ud af invalidepension og over i arbejde igen. Hvor ved andre tilfælde så vil der ikke blive brugt så mange ressourcer i det. Det er ikke diskrimination, men direkte og individuelt vurdering på den enkelte.

Førtidspension er også en social ydelse for at sikre folk med helbredsproblemer en vis levestandard.

Førtidspension er lavet som en langsigtet og adskiller sig her fra invalidepension som i nogle tilfælde godt kan være midlertidig.

Hovedtrækkene ved førtidspension er:

  • Nedsat arbejdsevne. Hvis du skal være kvalificeret til at førtidspension, så skal du have en varig nedsat arbejdsevne. Det betyder at helbredet skal forventes værre som tiden går.
  • Ingen arbejdsevne, eller meget lav arbejdsevne. Hvis du skal have førtidspension så skal det betyde at du ikke kan udføre dit arbejde som kræves af arbejdsmarkedet.
  • Den økonomiske støtte. Førtidspension ydes for at sikre, at personen har økonomisk støtte til at opretholde en rimelig levestandard trods manglende mulighed for at arbejde.
  • Periodisk eller fast udbetaling: Pensionen kan udbetales som en fast månedlig ydelse eller periodisk, afhængigt af det specifikke system og regler, der gælder i det pågældende land.

Ligesom med invalidepension kan reglerne og betingelserne for førtidspension variere betydeligt mellem lande. Det er vigtigt at konsultere den relevante sociale lovgivning eller myndigheder i dit land for at få præcise oplysninger om kvalifikationskrav, ansøgningsprocedure og ydelsens omfang.

Ekstra penge til førtidspensionister?

Du kan med fordel læse vores artikel omhandlende ekstra og flere penge til de som er på førtidspension.

Det kan du læse her: Ekstra penge til førtidspensionister.

Ydermere har vi følgende artikler der måske også kan være noget for dig:

Ekstra penge til førtidspensionister

Ekstra penge til førtidspensionister – HVORDAN

I dag er der ikke invalidepension. Invalidepensionen blev i sin tid erstattet af førtidspension, men det betyder ikke at du ikke kan møde nogen som har invalidepension i dag.

This website uses cookies. By continuing to use this site, you accept our use of cookies.