22/04/2024

dinformue.dk

Dit digitale kompas i økonomiens verden

Grøn investering – Giv verden en fremtid

7 min read
Grøn investering - investering i vind, vand, sol

Hvad er grønne investeringer

Grøn investering refererer til investering i virksomheder, projekter eller teknologier, der har positiv indvirkning på miljø og klima. Når du investerer grønt gør du det ved at investere I:

 • Vedvarende energi
 • Bæredygtig landbrug
 • Affaldsbehandling
 • Vandbehandling
 • Power to X  (batterier / opbevaring af energi)
 • Andre grønne teknologier.

At investere grønt er med at bekæmpe klimaforandringerne og beskytte miljøet. Ved at støtte bæredygtige projekter og teknologier, kan man bidrage til at reducere udledningen af ​​drivhusgasser og beskytte vores planet.

At investere grønt er ligeledes oplagt for at udvikle vores samfundsøkonomi. Vedvarende energi og andre grønne teknologier bliver stadig mere populære og kan potentielt give god afkastning på investering. Investorer, der tidligt investerer i disse områder, kan drage fordel af væksten i efterspørgslen. Investorerne har dog naturligt også en større risiko da det typisk ikke er etablerede virksomheder, samtidig med at det er virksomheder der er udsat for svingninger i markedet.

Derudover kan grønne investeringer også hjælpe med at skabe jobs og fremme social bæredygtighed. Ved at investere i projekter, der fremmer bæredygtig udvikling, kan man bidrage til at skabe arbejdspladser og forbedre levevilkårene for mennesker i lokalsamfundene – uanset om det er herhjemme i Danmark eller firmaer der opererer i andre verdensdele

Fordele ved grønne energi aktier

Fordelene ved at købe grønne energi aktier er mange.

 1. Økologisk bæredygtighed: Investing i grønne aktier kan hjælpe med at støtte virksomheder, der arbejder for at reducere deres miljøpåvirkning og beskytte planeten.
 2. Finansiel bæredygtighed: Mange grønne virksomheder arbejder med teknologier og metoder, der kan reducere omkostningerne og øge effektiviteten. Det kan resultere i bedre finansielle resultater for investorerne.
 3. Vækstpotentiale: Vedvarende energi og andre grønne teknologier er i vækst og efterspørgslen efter disse produkter og tjenester forventes kun at stige i fremtiden. Investorer, der tidligt investerer i disse områder, kan drage fordel af væksten i efterspørgslen.
 4. Diversificering: Ved at diversificere sin portefølje med grønne aktier, kan investorerne mindske risikoen for at miste penge på én bestemt investering eller sektor.
 5. Positive sociale og miljømæssige effekter på både kort og lang sigt. Fx ser vi oftest at luftkvaliteten vil blive forbedret markant, da der vil være færre diesel/benzin biler på vejene, ligesom at fabrikkernes maskiner kan omstilles til at forbruge el fremfor gas/benzin.

5 grønne energiaktier

Fem hurtige eksempler på danske aktier, der kan betragtes som grønne aktier: (Bemærk: dette er IKKE en købsanbefaling, men alene en information om hvilke grønne aktier der kan være)

 1. Ørsted: Det tidligere DONG Energy, Ørsted er verdens største offshore vindmølleparkudvikler og -operatør med aktiviteter i Europa, Nordamerika og Asien.
 2. Novo Nordisk: Novo Nordisk er en af verdens førende producenter af diabetesmedicin og har også aktiviteter inden for bæredygtig landbrug og affaldsbehandling.
 3. Vestas Wind Systems: Vestas er en af verdens største producenter af vindmøller og tilbyder også service og vedligeholdelse af vindmøller.
 4. DSV Panalpina: DSV Panalpina er en af verdens førende transport- og logistikvirksomheder, der arbejder for at reducere deres CO2-udledning og fremme bæredygtig transport.
 5. Danfoss: Danfoss er en global teknologivirksomhed, der producerer produkter og teknologier, der bidrager til at reducere energiforbruget og fremme bæredygtighed i bygninger, transportsektoren og industrien.

Ovenstående grøn energi aktier er alle solide virksomheder hvis du ønsker at kigge nærmere på at investere i aktier.

5 grønne investeringsforeninger

(Bemærk: dette er IKKE en købsanbefaling, men alene en information om hvilke grønne investeringsforeninger der er)

 1. Nordea Klima & Bæredygtighed – Denne investeringsforening har fokus på at investere i selskaber, der bidrager positivt til klima- og miljømæssige emner, og som har god økonomisk performance.
 2. SEB Global klima & miljø – Investeringsforeningen fokuserer på at investere i virksomheder, der har en positiv klima- og miljøpåvirkning og som har potentiale for god økonomisk vækst.
 3. Nordea Klima & Bæredygtighed Verden har fokus på at investere i selskaber, der bidrager positivt til klima- og miljømæssige emner verden over, og som har god økonomisk performance.
 4. Danske Invest Klima – Danske Invest Klima fokuserer på at investere i virksomheder, der arbejder for at reducere deres CO2-udledning og bidrage til at opfylde de globale klimamål.
 5. Jyske Invest Klima & Bæredygtighed investerer i selskaber, der arbejder for at reducere deres miljøpåvirkning og bidrage til en bæredygtig udvikling.

Se evt. her hvordan du kan oprette en profil på Nordnet og investere i grønne investeringsforeninger.

Bæredygtige aktier er lig med en grøn aktie

Bæredygtige aktier og grønne aktier er begge aktier, der er associeret med bæredygtig praksis og miljøbevidsthed. Forskellen mellem de to er imidlertid, at bæredygtige aktier fokuserer på at tage hensyn til flere aspekter af bæredygtighed, såsom social ansvarlighed og god corporate governance. Grønne aktier primært fokuserer på at investere i selskaber, der arbejder med at reducere deres miljøpåvirkning eller udvikle grønne teknologier.

Når du investerer i bæredygtige og grønne aktier er du med til at støtte op om FNs verdensmål for bæredygtighed. Nogle af de mål du dækker er blandt andet:

FN’s 17 verdensmål for bæredygtighed, også kendt som Agenda 2030, er en global plan for at opnå en bæredygtig fremtid. Målene er:

 • Målet er at sikre god sundhed og trivsel
 • Målet er at sikre rent vand og sanitet
 • Målet er at sikre bæredygtig energi
 • Målet er at fremme bæredygtig økonomisk vækst
 • Målet er at reducere ulighed
 • Målet er at fremme bæredygtige byer og bebyggelser
 • Målet er at tage ansvar for klimaet
 • Målet er at beskytte oceanerne
 • Målet er at beskytte biologisk mangfoldighed
 • Målet er at sikre bæredygtigt skovbrug

Det kan være svært at sige hvilke mål der er vigtigst at investere i, da det afhænger af ens personlige værdier og økonomiske mål. Det er vigtigt at tage højde for både social ansvarlighed og miljøansvar, når man investerer i bæredygtige aktier. Læs mere om FNs verdensmål her.

Invester i vindenergi – her er Danmark førende

Når du investerer i vindenergi er du med til at støtte et af de områder, hvor Danmark er teknologisk førende. I dag eksporterer vi meget af vores viden omkring vindmøller gennem selskaber som Vestas og Ørstad som ikke bare er aktive på det danske markedet, men også er store på verdensmarkedet. Det danske marked er for lille, hvorfor man skal holde øje med virksomhedernes strategier når det kommer til udlandet. Særligt i USA og Kina sker der i øjeblikket en stor vækst, da disse to økonomier er ved at omstille sig til de vedvarende energikilder.

Da det oftest blæser i alle lande kan noget så simpelt som en vindmølle være med til at formindske afhængigheden af fossile brændstoffer og dermed gøre hvert land mere selvstændigt.  Her så vi særligt i 2022 hvordan en krise kan opstå, når et af de førende energileverandører skaber stor ustabilitet. Denne ustabilitet kan man formindske – og måske helt undgå i fremtiden – ved at udnytte potentialet i vindenergi. Det må og skal være målet for vindmøller i fremtiden.

I takt med at vi er med til at støtte de danske vindmøller, vil vi opleve at teknologien udvikler sig og det bliver billigere at producere en vindmølle. Prisen på en vindmølle i dag er mellem kr. 30.000 og 800.000 afhængig af behov for hvor meget energi den skal kunne producere. Er du meget interesseret i vindmøller, kan du købe en vindmølle som en grøn investering.

Disclaimer:

Denne artikel indeholder affiliatelink. Finansielle instrumenter kan både stige og falde i værdi. Der er en risiko for, at du ikke får de investerede penge tilbage. Omtalen af de konkrete værdipapirer og investeringer er ikke en anbefaling vedrørende disse, og er ikke et tilbud eller opfordring til tilbud om køb eller salg. Historisk afkast er ingen garanti for fremtidigt afkast. Finansielle instrumenter kan både stige og falde i værdi. Der er en risiko for, at du ikke får de investerede penge tilbage. Inden du investerer i en fond, bør du læse prospektet. Prospektet er tilgængeligt hos fondsselskabet og central investorinformation, som du finder i ordreafgivelsesvinduet samt på fondens produktside på nordnet.dk

Skriv et svar

This website uses cookies. By continuing to use this site, you accept our use of cookies.