22/04/2024

dinformue.dk

Dit digitale kompas i økonomiens verden

Hvad er boliglån?

7 min read
Hvad er boliglån

Indledning – det er rart at vide

Det er absolut rart at vide hvad et boliglån er. Men det er nu også en god idé at vide lidt mere end det. Altså baggrund for vilkår, sammensætning, låntyper… Der er mange forskellige ting som er noget helt andet, end det du kender ved et almindeligt lån. Det er nemlig ikke nødvendigvis ‘bare’ et lån i en bolig.

Langt fra. I denne artikel vil du forhåbentlig få et indtryk af et lidt større perspektiv. Og når du har læst denne artikel færdig, så kan du svare på spørgsmålet “hvad er boliglån?”. I hvert fald endnu bedre end du kunne før 🙂

Typisk sammensætning mellem to lån

Ønsker du at købe en bolig, så vil der ofte være to lån i boligen. Det afhænger naturligvis også af hvad du eventuelt har af udbetaling. Men i de fleste tilfælde er det altså to lån. To boliglån.

Det store lån er typisk realkreditlånet. Realkreditlån er også boliglån. Det har bare nogle helt, helt andre vilkår og betingelser end andre “boliglån”. Realkreditlånet er et boliglån som kan have flere forskellige vilkår. Det kan både være fast rente og variabel rente. I de fleste tilfælde er det over 30 år, men her kan du også selv bestemme.

Hvis det er realkreditlån med fast rente, så skal du være opmærksom på selve kursen på lånet. Kursen påvirker din samlede gæld. Kursen ændrer sig hele tiden.

Hvis du har realkreditlån med variabel rente så er det egentlig ikke kursen du skal være opmærksom på. Her er det renten som ændrer sig hele tiden.

Så helt kort og uden at gå i dybden med realkreditlån. Så er det boliglån som typisk er den største del af boligfinansieringen.

Det lille lån er typisk et banklån. Banklånet er også det man reelt kalder et boliglån – hvis vi skal være helt nøjagtige. Boliglån kan dog i daglig tale godt være en masse andre lån, men helt oprigtigt. Så er et boliglån, lånet til en bolig, som er i banken. Et boliglån i banken er ikke med fast rente. Det er dog heller ikke en rente der ændrer sig hele tiden. Det er en rente der kan ændre sig, hvis verdenssituationen ændre sig så banken naturligt også gør.

Et eksempel på en renteændring på et boliglån, som er aktuelt, er nationalbankens rentestigninger. Nationalbanken har siden sommer 2022 foretaget rentestigninger. Det har de gjort for at få styr på inflationen og den dyre mælk i supermarkedet. Det gør de ved at hæve renten, så bankerne hæver renten. Det vil altså sige at renten på dit boliglån også stiger. Når renten stiger, så bliver det alt andet lige dyrere. Og når det bliver dyrere, så køber du ikke lige så meget som du gjorde tidligere – og hvad så? Ja så falder prisen til et niveau hvor du kan være med igen.

Boliglån i banken og realkreditlån (det store og det lille lån), harmonerer typisk sammen. Det er den hyppigste sammensætning af lån til finansiering af en bolig.

Andre boliglån

Boliglån kan også være noget andet end i bank og realkredit. Det kan bl.a. være et almindeligt lån, et pantebrevslån og et privatlån.

Et almindeligt lån kan være noget der minder om et forbrugslån eller billån. Det er egentlig bare en finansiel virksomhed som fx en bank, der laver sådan et lån til dig, hvis ikke det skal finansieres på klassisk vis.

Et pantebrevslån lidt som ovenstående, men bare med en modifikation. Et pantebrevslån er et boliglån hvor at der er pant i boligen. Det betyder at långiver får pengene først hvis huset fx skal på tvangsauktion.

Eksempel:

Du køber en bolig til 500.000 kr. Der er pant i boligen for 500.000 kr.

Efter 1 år så kommer du i en situation hvor du ikke kan betale dit boliglån og derfor skal boligen på tvangsauktion. Du skylder på dette tidspunkt stadig 450.000 kr.

Huset bliver solgt for 350.000 kr. men pengene går ikke ind på din konto som du bare kan bruge af. Pengene skal bruges til at indfri dit boliglån, så meget som det nu kan. I dette tilfælde er der ikke penge tilbage til dig, da du skylder 450.000 kr. og får 350.000 kr. for boligen. Du kommer til gengæld til at have en eftergæld på 100.000 kr.

Et omvendt scenarie. Lad os sige at du skylder 450.000 kr. Der er pantebrev for stadig 500.000 kr. Men du får hele 550.000 kr. for boligen. Så vil pengene først gå til at inddække hele boliglånet og de resterende 100.000 kr. kommer til sidst til dig.

Privatlån er i princippet bare et lån mellem dig og et andet mennesker. Uden en virksomhed, bank eller realkreditinstitut som bindeled. Det kan være dig og din onkel, hvor din onkel bare låner dig pengene. Det kan nu også betegnes som et boliglån.

Pant og sikkerhed – omkostninger

Nice-to-know omkring omkostninger i forbindelse med pant og tinglysning ved boliglån. Både ved pantebrevslån, nogle privatlån, alle boliglån og alle realkreditlån. Så er der pant i boligen til sikkerhed for lånet. Men der er nogle omkostninger forbundet som kan være nice-to-know.

Hvis du skal have et boliglån på 500.000 kr. og der er pant i boligen for 500.000 kr. Så vil du have følgende omkostninger til pantet:

500.000*1,45% = 7.250 kr. (oprundet til nærmeste hundrede: 7.300 kr.)

Derudover et stempelafgift på 1.825 kr.

I alt: 9.125 kr. i omkostninger for pantet.

Modregning af pant kan gøre det billigere for dig. For lad os sige at sælger af boligen har pant i ejendommen i dag. Det kan være der er pant for 300.000 kr. Dem du skal have et boliglån af vil have pant for 500.000 kr. Så betyder det at regnestykket nu er:

200.000*1,45% = 2.900 kr.

Plus stemplet på de 1.825 kr. så er vi på 4.725 kr.

Så i betegnelsen for “hvad er boliglån” så er det altså meget mere end bare lån. Hvis nogen spørger dig “Hvad er boliglån?” eller du lige spørger dig selv en ekstra gang inden du skal snakke med fagfolk, så kender du til pant. Du kender nu både til pant og tinglysning foruden en overordnet udgave af de andre typer boliglån.

Grønne boliglån

Nu har du det overordnede på plads. Som sådan. Men der er stadig en del relevant endnu for at definere hvad er boliglån.

Du kan også få et grønt boliglån. Det har ikke som sådan noget med farve at gøre, men bæredygtighed og energivenlighed. Hvis du gerne vil have et lån til eksempelvis etablering af solceller på din bolig, så kan det finansieres ved et grønt boliglån. Med andre ord, så er det altså et boliglån der gør dit hus mere moderne. Mere bæredygtigt. Energi- og klimavenligt.

“Hvad er forskellen på boliglån og grønne boliglån?”

Det er typisk renten og omkostninger ved etablering. En rente på et grønt boliglån er ofte lavere end et almindeligt boliglån. Omkostningerne dertil er også typisk lidt billigere end normalt. Det er fordi det antages, at optimering af din bolig giver den en merværdi. Altså, så vil boligen også være lettere at sælge igen.

Og helt firkantet. Så er bank, realkredit og hvem der ellers låner dig penge, mere sikker på at få pengene igen. Hvis nu du ikke kan betale dine afdrag.

Byggelån som boliglån

Et boliglån kan også være et byggelån. Det kan være du gerne vil få lavet noget på din bolig som fx nyt køkken, bad og lofter. Det kan også være en tilbygning eller hvad du ellers kan finde på. Så kan du her få et boliglån som fungerer som et byggelån. Altså et lån der skal finansieres det du gerne vil have ordnet på din bolig.

Den store forskel på byggelån og almindelig boliglån afhænger meget af det du vil have lavet. Du skal ikke forvente der er den store forskel, hvis ikke det hører inde under et grønt boliglån også.

Du kan læse mere om byggelån og hvordan du kan få det her, i en af vores andre artikler: forbedre din friværdi i din bolig.

Hvis du er mere nysgerrig på hvad lån i ejendom, så er der også en god video her: What is mortgage.

Skriv et svar

This website uses cookies. By continuing to use this site, you accept our use of cookies.