30/05/2024

dinformue.dk

Dit digitale kompas i økonomiens verden

Bæredygtige investeringer

5 min read
Bæredygtige investeringer

Hvad er bæredygtige investeringer?

Bæredygtige investeringer handler om at investere dine penge på en måde, der både tager hensyn til miljøet og samfundet og samtidig giver dig et økonomisk afkast. Det betyder, at du vælger at investere i virksomheder, der gør en positiv forskel for verden omkring os.

Bæredygtige investeringer fokuserer på tre vigtige områder, der kaldes ESG:

 1. Miljø (Environmental): Det handler om virksomhedernes påvirkning af naturen. Bæredygtige investeringer ser på, om virksomheder arbejder på at beskytte miljøet, reducere forurening, spare energi og bruge naturlige ressourcer på en ansvarlig måde.
 2. Sociale forhold (Social): Det handler om, hvordan virksomheder påvirker mennesker og samfundet. Bæredygtige investeringer ser på, om virksomheder tager sig af deres medarbejdere, støtter lokalsamfund, respekterer menneskerettighederne og arbejder for mangfoldighed og inklusion.
 3. God ledelse (Governance): Det handler om, hvordan virksomheder ledes og træffer beslutninger. Bæredygtige investeringer ser på, om virksomheder har en ansvarlig og gennemsigtig styring, god økonomistyring og etisk adfærd.

Ved at investere på en bæredygtig måde kan du støtte virksomheder, der tager ansvar for deres påvirkning af planeten og samfundet. Det kan være virksomheder inden for vedvarende energi, genbrug, sociale projekter, grøn teknologi og meget mere.

Samlet set handler bæredygtige investeringer om at finde en balance mellem at skabe økonomisk vækst og samtidig tage ansvar for vores miljø og mennesker.

Hvad kan være bæredygtige investeringer?

Der er mange forskellige typer af bæredygtige investeringer, og det kan variere afhængigt af dine præferencer og mål. Her er nogle eksempler på bæredygtige investeringer:

 1. Vedvarende energi: Invester i virksomheder, der producerer og distribuerer vedvarende energikilder som solenergi, vindkraft, vandkraft eller geotermisk energi.
 2. Energieffektivitet: Invester i virksomheder, der udvikler og implementerer teknologier og løsninger, der reducerer energiforbruget og fremmer effektiv energianvendelse i forskellige sektorer som bygninger, transport og industri.
 3. Grønne bygninger: Investering i grønne byggeprojekter eller energieffektive bygninger, der er designet til at minimere miljøpåvirkningen og forbruge færre ressourcer.
 4. Bæredygtig transport: Invester i virksomheder, der udvikler og fremmer bæredygtige transportløsninger såsom elbiler, kollektiv transport eller forbedret infrastruktur til cykling og gående.
 5. Bæredygtig landbrug og fødevareproduktion: Invester i virksomheder, der arbejder på at fremme bæredygtig landbrugspraksis, økologisk dyrkning, reduktion af fødevarespild og fremme af en mere bæredygtig fødevareforsyning.
 6. Vandforvaltning: Invester i virksomheder, der fokuserer på vandbehandling, vandrensning, vandbesparende teknologier og løsninger til bedre vandforvaltning.
 7. Bæredygtig finansiering: Invester i finansielle institutioner eller fonde, der har bæredygtighed som en central del af deres investeringsstrategi og fremmer ansvarlige finansielle produkter og tjenester.
 8. Social påvirkning: Invester i virksomheder eller fonde, der arbejder på at løse sociale udfordringer som fattigdomsbekæmpelse, uddannelse, sundhedspleje eller jobskabelse i samfundet.

Disse er blot nogle eksempler på bæredygtige investeringer. Det er vigtigt at foretage grundig forskning, vurdere risici og potentiale og overveje dine egne mål og værdier, når du vælger specifikke investeringer. En finansiel rådgiver med ekspertise inden for bæredygtige investeringer kan også hjælpe dig med at identificere passende muligheder baseret på dine behov.

 

Værdipapirer og bæredygtige investeringer

Bæredygtige investeringer kan omfatte en bred vifte af værdipapirer, som er finansielle instrumenter, der kan købes og sælges på kapitalmarkederne. Her er nogle eksempler på bæredygtige værdipapirer:

 1. Aktier: Du kan investere i aktier (eller ejerandele) i virksomheder, der arbejder inden for bæredygtige sektorer som vedvarende energi, grøn teknologi, bæredygtig landbrug, vandforvaltning osv. Ved at købe aktier bliver du medejer af virksomheden og har potentialet for økonomisk afkast.
 2. Obligationer: Bæredygtige virksomheder, supranationale organisationer eller regeringer kan udstede obligationer for at finansiere specifikke projekter med positive sociale eller miljømæssige virkninger. Disse grønne obligationer eller socialt ansvarlige obligationer kan være en måde at investere i bæredygtige projekter og samtidig modtage renteindtægter.
 3. Bæredygtige investeringsfonde: Der er investeringsfonde, der fokuserer specifikt på bæredygtige investeringer. Disse fonde investerer i en portefølje af bæredygtige virksomheder og projekter. Du kan investere i disse fonde og få diversificeret eksponering mod en bredere vifte af bæredygtige værdipapirer.
 4. ETF’er (Exchange-Traded Funds): Bæredygtige ETF’er er fonde, der handles på børserne som aktier. Disse ETF’er følger en indeks eller en kurv af bæredygtige virksomheder og giver investorer eksponering mod bæredygtige sektorer eller temaer.
 5. Grønne obligationer: Grønne obligationer er obligationer, der udstedes specifikt for at finansiere miljøvenlige projekter eller initiativer. Pengene, der genereres fra udstedelsen af disse obligationer, bruges til at finansiere eller refinansiere projekter som vedvarende energi, energieffektivitet, klimatilpasning eller bæredygtig transport.

Det er vigtigt at bemærke, at bæredygtige investeringer kan være tilgængelige på forskellige markeder og i forskellige lande. Det er altid en god ide at konsultere en finansiel rådgiver eller undersøge nøje for at finde de konkrete bæredygtige værdipapirer, der passer bedst til dine investeringsmål og værdier.

Kom i gang med bæredygtige investeringer her

Du kan nemt komme i gang med bæredygtige investeringer. I særdeleshed hvis det drejer sig om værdipapirer. Selve værdipapirerne kan du købe nemt, hurtigt og BILLIGT hos Nordnet som er Danmarks nemmeste platform: Nordnet – bæredygtige investeringer.

Du kan også gøre noget godt for dig selv som alternative bæredygtige investeringer. Det kan fx være noget på din ejendom som solfangeranlæg, solceller, energivinduer mm. Der kan du på under 2 minutter få skaffet tilbud fra 3 forskellige håndværkere lige her: Byggetilbud på bæredygtig renovering

Og en helt, helt anden alternativ bæredygtig investering. Det kan være DIN tid ved at undersøge om du har det bedste, billigste og måske endda grønneste elselskab. Det kan du gøre rigtig nemt og hurtigt. Læs vores artikel og guide til hvordan du hurtigt får tjekket om du har det bedste elselskab lige nu. Det kan du lige HER

Skriv et svar

This website uses cookies. By continuing to use this site, you accept our use of cookies.