22/04/2024

dinformue.dk

Dit digitale kompas i økonomiens verden

3 investeringsstrategier

4 min read
3 investeringsstrategier

Har du brug for nogle investeringsstrategier?

En investeringsstrategi er en plan som en invester vedtager. En god investeringsstrategi skal have retningslinjer for hvordan pengene skal bruges. Altså hvad skal vilkårene være, så du ikke kaster penge i en investering uden at have en idé om hvor det skal ende.

Med andre ord. Så skal en investeringsstrategi betyde at du har taget alle valg på forhånd, inden du investere dine penge. Det betyder også at du ikke behøver at tænke senere når du har foretaget din investering.

Et eksempel på en investeringsstrategi kan være køb af en aktie. Lad os sige at du vil købe for 100 kr. i en bestemt aktie. Inden du investere dine 100 kroner. Så har du allerede taget en beslutning om at hvis værdien af din investering falder til 80 kroner, så sælger du. Hvis den stiger til 150 kroner, så er du tilfreds og sælger.

Det var en helt overfladeberøring af en investeringsstrategi. Men nu kommer vi til at dykke ned i nogle mere konkrete investeringsstrategier.

1. Langsigtet investering

En langsigtet investeringsstrategi er at fokusere på ikke at sælge dine investeringer i en længere periode. I investeringsverdenen opdeles periode, hvor 10 år er om lang tid og langsigtet.

Målet ved en langsigtet investering kan fx være om 20 år.

Derudover vil du have en moderat til høj risikotolerance i din investeringsstrategi fordi du har en lang tidshorisont. Du skal derved også være klar på at acceptere kortsigtede markedsudsving.

Du skal altid sørge for en god spredning af aktier og ikke satse alt på “rødt”. Dog kan du tåle ikke nødvendigvis at have så mange eller så stor en spredning i din portefølje grundet tidshorisonten.

Det er typisk aktier i store og veletablerede virksomheder med stærke fundamentale forhold. Eller en god historie bag, som benyttes til sådan en investeringsstrategi.

Selve investeringsstilen er som indledt. Køb din investering og behold den. Du sælger ikke. Hverken hvis det går lidt for godt eller alt for dårligt.

2. Passiv investering

En passiv investeringsstrategi handler typisk om at du ikke nødvendigvis behøver at “slå markedet”. Derimod vil du gerne have en stabil og langsigtet vækst.

Målet i en passiv investeringsstrategi kan være at undgå for store udsving og være tilfreds med ikke at slå markedet.

Din risikotolerance er typisk moderat til høj. Passiv investering betyder også at du skal antage at du i det lange løb vil få et positivt afkast, hvorfor du også kan tåle en højere risiko.

Diversificering mellem indeksfonde og ETF er hvor du har mulighed for at få del i hele markedet eller en specifik sektor. Du køber ikke typisk aktier i enkelte selskaber, men gerne i enkelte brancher.

3. Kontracyklisk investering

Kontracyklisk investeringsstrategi handler om at du som invester forsøger at gå mod strømmen. Du forsøger at købe aktier når de  er faldet rigtig meget, modsat alle andre. Og samtidig så køber du aktier når de stiger helt vildt.

Her er du opmærksom på overreaktioner på markedet. Du antager at markederne nogen gange reagere overdrevent på begivenheder mm. Lidt ligesom i bagklogskabenslys, det der skete med Corona på aktiemarkedet.

Din risikovillighed skal være stor. Du skal kunne tåle at se at hvis en aktie falder drastisk, så er der nok noget om det. Selvom den enkelte gange godt kan vende grundet en overreaktion – hvilket du så score kassen på.

Hvis du vil analysere markedet for kontracyklisk investering, så skal du se på udvikling i sådan noget som renter, inflation, beskæftigelse og vurdere sundheden i nationaløkonomien.

Du behøver dog ikke at være en ekspert for at vurdere nationaløkonomien. Det er blot at se på de øvrige faktorer og lave din egen konklusion. Og hvis du så konkludere forkert et par gange, jamen så har du lært det. Det vil alligevel ikke være din vurdering af nationaløkonomien der vil få dig på glatis i en kontracyklisk investeringsstrategi.

Konkret eksempel:

Hvis økonomien går ned, som vi har haft både under Corona men også i starten af Ukraine-Rusland-krigen. Så kan du købe aktier i brancher som typisk klare sig godt i lankonjunktur som forbrugsvare, utilities og sundhedspleje. Det er aktier der går væsentlig ned fordi vi forventer at hvis der er flere arbejdsløse, renterne og inflationen stiger så alt er dyrere. Så vil vi nok ikke handle så meget. Og så vil aktier i de pågældende virksomheder vi ikke kommer til at handle i . falde! Dem køber du så op i.

Dét er kontracyklisk investeringstrategi.

Frisk på at prøve en investeringsstrategi?

Så kan du begynde nemt og hurtigt ved at oprette dig her på Nordnet. Det er Danmarks bedste handelsplatform for investorer. På denne platform har du også rigtig gode muligheder for at se alverdens nyheder og tendenser til din investeringsstrategi.

Hvis du lige mangler det sidste for at indse du gør dit fremtidige-jeg en tjeneste ved investering, så kan du med fordel læse denne artikel: Hvorfor bør du overveje at investere?

This website uses cookies. By continuing to use this site, you accept our use of cookies.