30/05/2024

dinformue.dk

Dit digitale kompas i økonomiens verden

Hvad er en krydslivsforsikring 2024

10 min read
Hvad er en krydslivsforsikring?

Hvad er en krydslivsforsikring?

En krydslivsforsikring er en type livsforsikring, der er designet til at betale en engangsudbetaling, hvis to personer, der er dækket af forsikringen, dør inden for en bestemt periode. Denne type forsikring er normalt købt af ægtefæller eller partnere, der ønsker at sikre, at den efterlevende kan modtage en økonomisk udbetaling efter deres død.

Krydslivsforsikringen fungerer ved at kombinere to separate livsforsikringspolicer i en enkelt politik. Hvis en af de forsikrede personer dør inden for den dækningsperiode, der er fastsat i policen, vil den anden person modtage den engangsudbetaling, der er specificeret i forsikringsaftalen.

Det kan være en god idé at overveje en krydslivsforsikring, hvis du og din ægtefælle eller partner er afhængige af hinanden økonomisk og ønsker at sikre, at den efterlevende kan modtage en økonomisk udbetaling efter din død. Det kan også være en god løsning for par, der har fælles økonomiske forpligtelser, såsom boliglån, gæld eller børneforsørgelse.

Skal du fortælle en af dine venner hvad en krydslivsforsikring er, kan du evt. benytte dig af denne formulering:

Alright, så en krydslivsforsikring er lidt som en sikkerhedsnet, hvis noget uventet skulle ske. Hvis du skulle træde ud af billedet før tid, så giver denne forsikring en slags økonomisk støtte til dine nærmeste, som måske har brug for det. Det betyder, at hvis du har folk, der stoler på dig økonomisk, så hjælper krydslivsforsikringen dem med nogle penge til at klare sig igennem. Det kan være til alt fra regninger til bolig og andre nødvendigheder. Så kort sagt, det er en måde at sikre, at dine nærmeste ikke står helt alene, hvis noget skulle ske med dig.

 

Hvorfor er en krydslivsforsikring god?

En krydslivsforsikring kan være en god idé af flere årsager. Og her vil du få umiddelbart de 3 absolut bedste:

 1. Økonomisk sikkerhed: En krydslivsforsikring kan give økonomisk sikkerhed for den efterlevende person i tilfælde af tab af en elsket en. Forsikringen kan hjælpe med at dække de økonomiske forpligtelser, som parret havde, såsom boliglån, gæld eller børneforsørgelse, og give efterlevende tid og frihed til at tage sig af deres følelsesmæssige behov efter tabet.
 2. Besparelser: En krydslivsforsikring kan også være mere omkostningseffektiv end at købe to separate livsforsikringer. Fordi det kombinerer to livsforsikringer i en enkelt politik, kan det være billigere at betale præmierne for en krydslivsforsikring end at betale for to separate forsikringer.
 3. Enkelhed: Krydslivsforsikring kan også være mere bekvemt, fordi det betyder, at du kun skal håndtere en forsikringsudbyder, en politik og en præmiebetaling.

Det er dog vigtigt at overveje alle muligheder og omkostninger, før du køber en krydslivsforsikring. Det er vigtigt at undersøge præmier, dækning og betingelser og vurdere, om denne type forsikring passer til din personlige situation og økonomiske behov.

Foruden ovenstående, så er der også rigtig gode årsager som:

 • at en krydslivsforsikring kan elminiere en forsørgelsesbyrde. Hvis du og din bedre halvdel skulle stå alene en dag med hjemmeboende børn. Så er det her hvor krydslivsforsikringen kan være med til at at eliminere en forsørgelsesbyrde således vedkommende kan komme trygt videre i livet med barn, hund mm. Uden at skulle tænke på kvaler som at sælge hus, du/I blive boende i huset, skal bilen skiftes ud. Og hvad der ellers vil være af bekymringer.
  • Som et led til forsørgelsesbyrden, så kan den også bidrage i høj grad til uddannelsesomkostninger. I Danmark har vi heldigvis et gratis uddannelsessystem. Alt andet lige. Til gengæld kan det godt være vi skal flytte til bestemte byer for at studere de uddannelser vi ønsker. Så hvis det kræver en lejebolig i København, Aarhus eller andet vækstområde med høj husleje. Så er en krydslivsforsikring med til at afdække den del også. Eller det har den i hvert fald muligheden for.
 • at en krydslivsforsikring også kan være med til at sørge for arv og formuebeskyttelse. Med andre ord, så kan du godt sørge for at dine børn, eller forældre (eller andre arvinger) får en god sum penge såfremt du stiller træskoene før “tid”. Det hele handler om at du fx køber en forsikring på dig selv. Det kan være du skal give 840 kr. om året for at dine arvinger kan få 240.000 kr. i forsikringspræmie hvis du dør. Relativt beskedent beløb for en god dækning.
 • at krydslivsforsikringen kan være med til at dække begravelsesomkostningerne. Som efterkommer og tæt pårørende til afdøde, vil man ofte gerne sørge for en rigtig god og værdig begravelse. Men det er her hvor det er den afdøde selv der betaler for gildet, hvilket betyder at begravelsen skal afholdes inden for de penge. Ja medmindre arvingerne vil spæde til. Dette kan også være godt for dig, at sikre dine efterkommere har frit leje til at planlægge den begravelse de ønsker at give dig som afsked. Uden at skulle være bekymret for det økonomiske perspektiv.

 

Er der ulemper ved en krydslivsforsikring?

Ja, der kan være nogle ulemper ved en krydslivsforsikring:

 1. Dækningens varighed: En krydslivsforsikring dækker normalt kun i en bestemt periode, typisk indtil begge forsikrede personer når en bestemt alder eller i en bestemt tidsperiode. Hvis ingen af ​​de forsikrede dør i den periode, vil der ikke blive udbetalt nogen udbetaling.
 2. Begrænset fleksibilitet: Krydslivsforsikringer kan være mindre fleksible end separate livsforsikringer. Fordi det kombinerer to livsforsikringer i en enkelt politik, kan det være sværere at tilpasse eller ændre forsikringen, hvis dine behov ændrer sig over tid.
 3. Mulige præmieforhøjelser: Hvis den ene forsikrede person har en væsentligt højere risiko for død eller sygdom end den anden, kan det føre til højere præmier for begge forsikrede. Det kan også være muligt for præmierne at stige over tid, hvilket kan øge de samlede omkostninger for forsikringen.

Hvad kræver det at få en krydslivsforsikring?

Kravene for at få en krydslivsforsikring kan variere afhængigt af forsikringsselskabet og typen af ​​forsikring, du ønsker at købe. Generelt kræver de fleste forsikringsselskaber dog følgende:

 1. Alderskrav: De forsikrede personer skal være over en bestemt alder, normalt mindst 18 år.
 2. Helbredstilstand: De forsikrede personer vil normalt blive bedt om at udfylde en sundhedsformular eller gennemgå en lægeundersøgelse for at fastslå deres helbredstilstand. Eventuelle eksisterende sygdomme eller medicinske tilstande kan påvirke præmierne eller dækningen af forsikringen.
 3. Rygning: Rygning kan også påvirke præmierne, da det er kendt for at øge risikoen for sygdomme og dødsfald.
 4. Forsikringssum: Forsikringssummen, som den efterlevende person vil modtage, vil også blive fastlagt baseret på en række faktorer, herunder de forsikrede personers alder, helbredstilstand og levestandard.
 5. Præmiebetaling: Krydslivsforsikringer kræver normalt, at der betales præmier på en regelmæssig basis, typisk månedligt eller årligt. Præmierne vil afhænge af faktorer som forsikringssummen, alderen og helbredstilstanden af de forsikrede personer.

Det er vigtigt at overveje alle disse faktorer og undersøge forskellige forsikringsselskaber, før du beslutter dig for at købe en krydslivsforsikring. Det kan også være en god idé at tale med en forsikringsagent eller en finansiel rådgiver for at få råd om, hvad der er den bedste type livsforsikring til dine personlige behov og omstændigheder.

En anden ulempe …

Du skal huske at underrette dit forsikringsselskab hvor du har krydslivsforsikringen, hvis du skifter arbejde. I særdeleshed stillingsbetegnelse.

Et eksempel kan være at du måske alle dage har arbejdet i en virksomhed, hvor du har været “ude i marken” og produceret. Det er et arbejde der er mere omstændigt end kontorarbejde. Og hvor det vil på almindeligvis betragtes at have en større risiko for du kommer til skade, end hvis du sad i et kontor, med en kontorstol, inklusiv en lille pude til ryggen.

Hvis du har haft kontormus-jobbet og tegnet en livsforsikring. Så vil du formentlig betales 840 kr. for en dækning på 240.000 kr. (blot som eksempel). Men hvis du så arbejder som en af dem der skal gøre noget. Det kan være vinduespudser, lagerarbejde, mekaniker mm. Så vil denne forsikring med en dækningssum på 240.000 kr. koste 1.680 kr. om året.

Hvis du så kommer til skade i dit arbejde ude i marken. Men dit forsikringsselskab tror at du er kontormus. Så vil du almindeligvis alene få erstatning for de penge du har givet. Altså 840 kr.  hvor du så vil få 120.000 kr. i livsforsikring.

Det er derfor rigtig vigtigt at fortælle hvis du skifter stilling eller hvis der sker noget andet nævneværdigt i dit arbejde.

Hvornår skal man få kigget på din krydslivsforsikring?

Det er altid en god idé at få kigget på din krydslivsforsikring, når der sker betydelige ændringer i dit liv. Det kan være ved større begivenheder som at købe hus, få børn, ændre job eller gå på pension. Det er også klogt at genoverveje din forsikring, hvis din økonomiske situation ændrer sig markant. Ved at holde din krydslivsforsikring på det rette niveau sikrer du altid at dækningerne passer til dine aktuelle behov og omstændigheder.  De større begivenheder er fx:

 • Familieforøgelse (nyt barn, en ny samlever/kone)
 • Køb af hus / sommerhus.
 • Karriere og jobskift – når din løn ændrer sig skal forsikringerne følge med. Her kan vi også stærkt anbefale at man får kigget på sin tab af erhvervsevneforsikring.
 •  Pensionering. At gå på pension betyder en overgang fra arbejdslivet til fritid og derfor også en ændring i økonomien.
 • Bryllup eller ved skilsmisse
 • Optagelse af ny gæld, uanset om det er tillægslån i ejendommen, et billån eller noget helt tredje

Krydslivsforsikring i banken

Når det kommer til at erhverve en krydslivsforsikring, kan mange mennesker tænke på at købe den gennem deres bank. Dette kan være en bekvem mulighed, da mange banker tilbyder forsikringsprodukter som en del af deres tjenester. Ikke desto mindre er det afgørende at nøje overveje fordele og ulemper, inden man træffer beslutningen om at investere i en krydslivsforsikring gennem banken.

At vælge at købe en krydslivsforsikring i banken kan have sine fordele. For det første er der ofte en bekvemmelighedsfaktor forbundet med dette valg. Mange mennesker har allerede et etableret forhold til deres bank, og det kan være nemt at tilføje en forsikring til deres eksisterende konto eller portefølje. Dette betyder, at man kan administrere sin forsikring og sine finansielle anliggender på ét sted, hvilket kan forenkle processen og spare tid.

Derudover kan banken tilbyde ekspertise og rådgivning omkring forsikringsprodukter. Bankrådgivere er ofte veluddannede og har en dyb forståelse af de finansielle produkter, de tilbyder. Dette kan hjælpe kunder med at træffe velinformerede beslutninger om den type forsikring, der bedst passer til deres behov og økonomiske situation.En anden fordel ved at købe en krydslivsforsikring i banken er, at det kan være nemt at administrere betalinger og præmier. For mange mennesker er det praktisk at have forsikringspræmier trukket automatisk fra deres bankkonto.

Dette kan bidrage til at sikre, at præmierne betales rettidigt og undgå forglemmelser, der kan resultere i aflysning af dækningen.På trods af disse fordele er der også nogle potentielle ulemper ved at vælge at købe en krydslivsforsikring i banken. For det første kan priserne muligvis være højere sammenlignet med at købe forsikring fra en uafhængig forsikringsudbyder. Banken skal naturligvis have dækket omkostningerne ved at tilbyde forsikringsprodukter og kan tilføje et gebyr for denne service.

Desuden kan udvalget af tilgængelige forsikringsprodukter være begrænset i forhold til, hvad der tilbydes af specialiserede forsikringsudbydere. Dette kan betyde, at kunder ikke har adgang til de mest skræddersyede eller konkurrencedygtige forsikringsløsninger på markedet.Endelig er det vigtigt at overveje, om banken har den nødvendige ekspertise og specialisering inden for forsikringsområdet.

Mens bankrådgiverne i banken kan have grundlæggende viden om forsikringsprodukter, kan de muligvis ikke tilbyde den samme dybdegående rådgivning som en specialiseret forsikringsmægler.

I sidste ende er beslutningen om at købe en krydslivsforsikring i banken en personlig en, der afhænger af individuelle behov og præferencer. Det er vigtigt at grundigt undersøge og sammenligne de tilgængelige forsikringsmuligheder for at træffe den mest passende beslutning for ens egen situation. Uanset hvor man vælger at købe forsikringen, er det afgørende at forstå vilkår, dækning og præmiebetalinger fuldt ud, så man kan have tillid til, at man har den nødvendige beskyttelse i tilfælde af uforudsete omstændigheder.

Hvad koster en krydslivsforsikring?

Prisen på en krydslivsforsikring varierer betydeligt afhængigt af flere faktorer. Det inkluderer ting som din jobsituation, helbredstilstand, forsikringsdækningens størrelse og varighed, samt eventuelle ekstra tilføjelser du måtte vælge.

For langt de fleste koster en krydslivsforsikring mellem 1.500 til kr. 5.000 om året. Har du et job hvor risikoen for skade er højere kan en krydslivsforsikring koste ca. kr. 12.000 om året.

Det er vigtigt at bemærke, at priserne kan ændre sig over tid og kan også variere fra region til region samt afhængigt af lokale reguleringer og markedsforhold. Det er altid klogt at indhente tilbud fra flere forsikringsselskaber og sammenligne dækning og præmier, før du foretager en endelig beslutning.

Husk også at forstå forsikringens vilkår og betingelser fuldt ud, så du er klar over, hvad der er dækket, og hvilke betingelser der gælder for udbetalinger. Det kan være en god idé at tale med en forsikringsrådgiver eller mægler for at få professionel – og måske også endda en uvildig rådgiver til at forklare hvilke typer af krydslivsforsikring der passer bedst til dine specifikke behov og økonomiske situation.

Hvis du har lyst til at se flere gode artikler omkring forsikringer? Så se med her: Forsikringer.

Du kan også læse mere her: Livsforsikring

 

Skriv et svar

This website uses cookies. By continuing to use this site, you accept our use of cookies.